Idealny sufit

Niniejsza „Polityka Prywatności” jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającego z zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); a także z zapisów USTAWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) nazywane dalej „RODO”.

Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników serwisu internetowego idealny-sufit.pl zwanego dalej Serwisem.

Administrator Danych Osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest Innovative Business Projects, z siedzibą w Łódź 91-204, przy ul. Traktorowa 148/158, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, REGON: 360649641, NIP: 7252081800, numer tel. 533-326-255.

Serwis internetowy pozyskuje informacje o Użytkownikach wprowadzone w formularzach na podstawie zgody wyrażonej przez nich samych.

Przekazane dane przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

Użytkownik, który zamieścił dane w formularzu ma prawo do:

– wglądu, modyfikacji, usuwania danych osobowych,

– ograniczenia przetwarzania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie,

– cofnięcia zgody w dowolnym momencie – cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem,

– przenoszenia danych do innego Administratora danych osobowych,

– złożenia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów, w których zostały podane oraz do czasu istnienia obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych Administratora, a także do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych – do czasu cofnięcia zgody.

Administrator dopełnia należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

Podane dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom, które posiadają podstawę prawną wynikającą z przepisów polskiego prawa.

Podmioty gromadzące i przetwarzające dane osobowe w serwisie internetowym pochodzą w głównej mierze z Polski i krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy z dostawców mają swoją siedzibę poza EOG (np Google Inc. posiada siedzibę w USA i dostarcza usługę statystyk serwisu internetowego o nazwie Google Analytics). Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania zasad określonych w ramach programu Tarcza Prywatności UE-USA, dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych obywateli Unii Europejskiej (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA) oraz klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE.

Podstawy prawne związane z przetwarzaniem danych osobowych:

– Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude);

– Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r Prawo Telekomunikacyjne (PrTel);

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (RODO).

Cookies

“Cookies” to dane informatyczne, przechowywane na urządzeniach końcowych Użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

Serwis internetowy idealny-sufit.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem zawartych w plikach cookies. Należą do nich: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego oraz dane o ścieżce nawigacji Użytkownika i o czasie jego pozostawania na określonych podstronach.

Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celu:

– zwiększenia użyteczności serwisu internetowego i dopasowania jego zawartości do indywidualnych preferencji Użytkownika,

– tworzenia anonimowych statystyk na podstawie systemu Google Analytics (analizy działań Użytkowników w serwisie internetowym i danych demograficznych) z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika,

– wyświetlania reklam remarketingowych za pośrednictwem systemu Google AdWords do Użytkowników, którzy odwiedzili serwis internetowy wyświetlania reklam spersonalizowanych, dopasowanych do zainteresowań użytkowników i ich zachowań w sieci

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach przeglądarki internetowej. Za pomocą tych ustawień możliwe jest określenie zakresu zgody Użytkownika na umieszczanie tego typu plików w jego przeglądarce. Ograniczenie stosowania lub uniemożliwienie wykorzystania plików cookies może jednak wpłynąć na niektóre z funkcjonalności serwisu internetowego. Pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres: doradca@idealny-sufit.pl. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce wykorzystania plików cookies. Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.

Pytania dotyczące polityki wykorzystywania plików cookies należy kierować na adres:  doradca@idealny-sufit.pl.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w polityce wykorzystania plików cookies.

Wszelkie zmiany zostaną niezwłocznie udostępnione w Serwisie.